Sobre aquesta paginà es pot carregar algunes lliçons. Clic sobre la senyera.

Comunicació bàsica en llengua catalanaClic per carregar

L’alfabet: les lletres i els sons...Clic per carregar

L’accentuació tònica...Clic per carregar

Lletres de l'alfabet... Fonemes de les vocals... Fonemes de les consonants...
Fonemes particulars... Anomena els dibuixos. Anomena els dibuixos, solució
Els diftongs ... Els diftongs, repàs... Els diftongs, solució ...
Els dialectes geogràfics L'accentuació tònica  
Accentuació diacrítica Accentuació, repàs... Accentuació, solució ...
Les regles de l'accentuació els Accents,repas els Accents,solució
La dièresi La dièresi, repàs La dièresi, solució
El Guionet, ... El Guionet, repàs El Guionet, solució

 

1-El gènere... 2-El plural... 3-El plural 2...
4-Els pronoms febles... 5-Els pronoms forts... 6-L'article ...
7-L'adjectiu... 8-L'adjectiu2 ... 9-El determinatiu...
10-Numerals... 11-Numerals 2 ... 12 Les preposicions...
13-Les conjuncions... 14-Els adverbis ...
01-Els modes del verb 02-L'indicatiu 03-El subjuntiu
04-El condicional 05-L'Imperatiu 06-Concordança
07-Els temps pretèrits 08-La veu passiva 09-Les irregularitats a la terminació
10-Les irregularitats al radical 11-Velarització  
01-Cantar 02-Temer 03-Perdre 04-Dormir
05-Llegir 06-Prendre 07-Beure 08-Seure
09-Riure 10-Sortir 11-Conéixer  
anar cabre correr dir
dur Estar Fer Haver
Lluir néixer Poder Pruir
Saber Ser Tenir Venir
Veure Voler    

Ésser / Ser Clic Estar Clic

20-Per i per a...