Sí, però què és una auca?
Es tracta d'un conjunt de petites estampes acompanyades cadascuna d'una llegenda, disposades generalment en un sol full de paper, que fan referència als diferents episodis d'una biografia, d'una història, d'una efemèride, d'un tema, etc.
La tradició vol que se'n facin 24 o 48, en tot cas un numero múltiple de 4. La característica cabdal de l'auca és el fet que la llegenda al peu de l'estampa o vinyeta és escrita en vers, ja sigui en rodolins, tercetes o quartetes. El dibuix s'ha d'ajustar al vers. A vegades hi ha fotografies.
No s'ha de confondre amb el còmic, ja que el text d'aquest, no està condicionat per la mètrica i la rima, sinó que es troba dins de bombolles.
"Rodolinaire" és la persona que escriu rodolins i un rodoli és el conjunt de dos versos apariats, generalment de to satíric o humorístic.


Obrir l’Auca dins una nova pantallaClic per obrir

 


Oui, mais c'est quoi une auca?
Il s'agit d'un ensemble de petites images accompagnées chacune d'une légende, disposées généralement sur une seule feuille de papier, qui fait référence aux différents épisodes d'une biographie, d'une histoire, d'un éphéméride, d'un sujet, etc.
La tradition veut qu'on en fasse 24 ou 48, en tout cas un multiple de 4. La caractéristique principale de l'auca est le fait que la légende au pied de l'image ou vignette est écrite en vers, soit en rimes de deux vers, tercets ou de quatrains. Le dessin doit s'ajuster aux vers. Parfois il y a des photographies.
On ne doit pas confondre avec la bande dessinée comique, puisque le texte de celui-ci, n'est pas conditionné par la métrique et la rime, mais se trouve dans des bulles.
"Rodolinaire" est la personne qui écrit des rimes de deux vers et un “rodoli” est l'ensemble de deux vers appariés, généralement de ton satirique ou humoristique.

 

Ouvrir l'Auca dans une nouvelle fenêtreClic pour ouvrir