Sala de la gent gran, 1 carrer d'Orà
Sant Llorenç de la Salanca
Comarca del Rosselló
Adreça postal:
Marcel Dessale- 2 carrer Jean Gutenberg
Sant Llorenç de la Salanca-66250

Telèfon: 04 68 28 57 64
Escriu-nos: marcel.dessale@wanadoo.fr


Salle des aînés ruraux-1 rue d'Oran
Saint Laurent de la Salanque
Adresse postale:
Marcel Dessale- 2 rue Jean Gutenberg
Saint Laurent de la Salanque-66250
Téléphone: 04 68 28 57 64
Email: marcel.dessale@wanadoo.fr

0 0