És el petit ram que es confecciona més sovint : repenjats sobre una creu de tres fulles de noguers: la immortal, la fabària i el millepertuis són lligats d'una prima cinta catalana. El cor de les flors és el centre espiritual de l'ànima, el groc n'és la dimensió solar. A la manera de la corona, és símbol de protecció. Porta sort a aquells que ho ofereixen i el reben. Se'l suspèn freqüentment en el llindar de les cases, com per protegir aquests llocs i els que hi viuen.


C’est le petit bouquet que l’on confectionne le plus souvent : appuyés sur une croix de trois feuilles de noyers: l’immortelle, l’orpin et le millepertuis sont liés d’un mince ruban catalan. Le cœur des fleurs est le centre spirituel de l’âme, le jaune en est la dimension solaire. A l’instar de la couronne, il est symbole de protection. Il porte chance à ceux qui l’offrent et le reçoivent. On le suspend fréquemment au seuil des maisons, comme pour protéger ces lieux et ceux qui les habitent.