Parlem Català és una associació no lucrativa depenent de la llei de primer de juliol 1901.
Es sota l'impuls d'Enric AZAMA, president fundador, que va veure el dia al juny 1991.
Els curs són animats per un professor diplomat.
Cada adherent segueix els curs segons el seu ritme sense cap obligació i això dins un ambient amical.
Malgrat que no sigui un ensenyament típicament escolar, per aquelles i aquells que desitgen investir-se, aquesta formació permet
l'obtenció d'un certificat oficial de català atorgat per la generalitat de Catalunya.
Aquest certificat és una eina imprescindible per les persones que projecten de trobar feina a Catalunya.
La nostra associació participa i anima les festes tradicionals com la Sant Jordi, el mercat de Nadal, la castanyada, etc. Organitza sortides, viatges i trobades a caràcter cultural.


Parlem Català (Parlons Catalan) est une association à but non lucratif régie par la loi du premier juillet 1901. C'est sous l'impulsion d'Henry Azama, président fondateur qu'elle a vu le jour en juin1991. Les cours sont animés par un professeur diplômé. Chaque adhérent suit les cours selon son rythme, sans aucune contrainte, et ceci dans une ambiance amicale. Cependant bien qu'il ne s'agisse pas d'un enseignement typiquement scolaire, pour celles et ceux qui désirent s'investir, cette formation permet l'obtention d'un certificat officiel de Catalan délivré par la Generalitat de Catalunya. Ce certificat est un atout pour les personnes qui envisagent de trouver un emploi en Catalogne Sud. Notre association participe et anime les fêtes traditionnelles telles que la Sant Jordi, le marché de Noël, la castanyade, ect.... Elle organise des randonnées, des voyages et des rencontres à caractère culturel.