Tony Chevelu ha viscut molts anys a Lió on ha seguit cursos d'art plàstic, abans de tornar instal.lar-se definitivament al país. D'una activitat desbordant, forma part de diverses associacions, del qual «Parlem català» i « Pintures i escultures Llorençanes». Apassionada d'arts plàstics, el seu talent s'exercita en els àmbits més variats : pintura, escultura, modelatge, ceràmica, creació de joies. Les seves obres eclèctiques i originals exalten el cos humà i la feminitat, la naturalesa i les seves arrels catalanes.


Tony Chevelu a vécu de nombreuses années à Lyon où elle a suivi des cours d’art plastique, avant de revenir s’installer définitivement au pays. D’une activité débordante, elle fait partie de plusieurs associations, dont « Parlem català » et « Peintures et sculptures laurentines ». Passionnée d’arts plastiques, son talent s’exerce dans les domaines les plus variés : peinture, sculpture, modelage, céramique, création de bijoux. Ses œuvres éclectiques et originales exaltent le corps humain et la féminité, la nature et ses racines catalanes.