Bon dia i benvinguts en el lloc web de l'associació Parlem Català

La nostra vocació és la promoció de tot el que concerneix la cultura catalana. Que siguen català de soca arrel, català d'adopció o simplement àvids de coneixences locals, acollim totes persones desitjoses de descobrir la llengua, la cultura, el patrimoni i l'art de viure a Catalunya.
L'objectiu de l'associació és de defendre,difondre,desenvolupar, promoure i fer viure la llengua i tradicions catalanes per l'ensenyament, la informació,la creació i l'animació.
Aquest lloc web ha estat realitzat per Joan Pere Padrós dins l'àmbit del club informàtic Arobase de Sant Esteve sota la direcció de Josette Argaud.
Els membres de l'associació Parlem Català han fornit els documents indispensables a la realització d'aquest.
Moltes gràcies a tothom i bon surf.


Bonjour et bienvenue sur le site Internet de l'association Parlem Català

Notre vocation est la promotion de tout ce qui concerne la culture Catalane.
Que vous soyez Catalan de souche, Catalan d'adoption ou tout simplement avide de connaissances locales, nous accueillons toutes les personnes désireuses de découvrir la langue, la culture, le patrimoine et l'art de vivre en Catalogne.
Le but de l'association est de défendre, diffuser, développer, promouvoir et faire vivre la langue et les traditions catalanes par l'enseignement, l'information, la création et l'animation.
Ce site a été réalisé par Jean Pierre Padros dans le cadre du club informatique Arobase de Saint Estève sous la direction de Josette Argaud.
Les membres de l'association Parlem Català ont fourni les documents indispensables à la réalisation de celui-ci.
Un grand merci à tous. Et bon surf.