Són les denominacions, que utilizen els pescadors de l'estany de St Llorenç per designar els vents. Agreixo MM Henri HOFF i Georges VILLASEQUE que m'han communicat aquestes informacions.
Els vents del Rosselló es differencien, sensiblement dels de Catalunya Sud. El gargal, (nord) es diu, al sud, tramutana. La tramuntana es batejada , mestral.

 


Ce sont les dénominations, qu'utilisent les pêcheurs de l'étang de St Laurent pour désigner les vents. Je remercie MM Henri HOFF et Geoges VILLASEQUE qui m'ont communiqué ces informations.
Les vents du Roussillon se différentient, sensiblement, de ceux de Catalogne Sud: Le gargal, (nord) es diu, au sud, tramontane. La tramontane est baptisée, mestral..