Michèle PONS, membre de l'associació, artista autodidacta, manejant amb facilitat, terrissa, fragments de mosaiques, pinzell. Es tenen ganes d'acariciar les seves escultures, de parar-se davant el ventall de les seves composicions minerals, de fixar de la mirada els seus animals salvatges, d'evadir-se davant les seves pintures abstractes falbes i plenes de llum. Es desprèn dels seus quadres una força que l'atreu i el reté; es te ganes de perdre's a les senderes de la naturalesa on li agrada pouar la seva inspiració en el transcurs dels seus passeigs, sola, en família o amb els seus amics. Tot no és que emoció, harmonia i talent. Bravo l'artista, gràcies per a totes les seves obres boniques.


Michèle PONS, membre de l'association, artiste autodidacte, maniant avec aisance, terre, fragments de mosaique, pinceau. On a envie de caresser ses sculptures, de s'arrêter devant l'éventail de ses compositions minérales, de fixer du regard celui de ses animaux sauvages, de s'évader devant ses peintures abstraites fauves et pleines de lumière. Il se dégage de ses tableaux une force qui vous attire et vous retient; on a envie de se perdre dans les sentiers de la nature ou elle aime puiser son inspiration au cours de ses balades, seule, en famille ou avec ses amis. Tout n'est qu'émotion, harmonie et talent. Bravo l'artiste, merci pour toutes ses belles oeuvres.

Les obres de Michèle

Fi de juny oferta d'un quadre a Maria