Sardanes

nou Comptatges de sardanes, actualitzat el 17 de desembre del 2019: Es pot baixar el fitxer en format xlsx:BaixadaLa sardana, ball català per excel·lència, forma part del patrimoni cultural de Catalunya. Escrits ens comuniquen que existeix sota la seva forma actual pels volts dels anys 1840. és un ball viu, i per tant sempre en evolució . Ha conegut a través de la història fluctuacions vinculades a les dificultats de cada època. Es pot dir que el període actual coneix una gran i benèfica efervescència . Potser serà reconeguda per l'Unesco, patrimoni de la humanitat. Aquest ball ha de no confondre's amb el folklore català, que és una altra molt gran activitat, sinó que toca més directament la història, les tradicions, i les llegendes d'aquest país. La llengua catalana és per força utilitzada per portar les rondes.
 
Regles de base i de conveniència de la sardana.
1 . Abans d'entrar en una ronda,interrogar-se sobre el nivell d'aquesta.
2. No entri en una ronda durant els salts.
3. Demani l'entrada en la ronda de l'exterior i esperi que s'obri.
4. No ocupar el centre d'una ronda durant els curts.
5. No entrar en una ronda que manifestament s'entrena per a un concurs, una exhibició...
6. Localitzi i estigui atent als ordres del conductor.
7. No entri sola en una ronda formada de parelles.
8. No canviï de |lloc en la ronda.
9. Eviti les exhibicions solitàries.
10. No tallar a la dreta d'un cavaller.
11. Després del flabiol, la sardana es comença sempre amb la cama esquerra.
 
LES BASES DE LA SARDANA
PASSOS  CURTS (braços abaixats)
1.Punta esquerra (es torna)
CANVI
2. Punta dreta (es torna)
CANVI
3. Punta esquerra (es torna)
CANVI etc.
CANVI sobre 1 temps (s'aixeca el taló) Trepitjada.
-1- 1-dret 2- esquerra 3-dret
-2- 1-esquerra 2- dret 3-esquerra
Entre el 2 i el 3r temps, es creua el peu per damunt.(Si és massa difícil , no creuar).
PASSOS LLARGS (braços aixecats).
-1-
1 -punta esquerra
2-punta dreta
3-punta  esquerre
CANVI                                              Llavors -2
1-punta dreta
2-punta esquerre
3-punta dreta
CANVI                                             Reprendre-1- etc
DOSOS, passos de transició que permeten al conductor respectar les regles de la sardana. Els braços es queden en l'aire.
TRES/PARADA  transitori o final de la sardana.
TRES a l'esquerra
1-punta esquerre.
2-Punta dreta. Es creua
3-El peu esquerre es posa a costat del peu dret.
TRES a la dreta
1-punta dreta.
2-punta esquerra. Es creua.
3-El peu dret es posa a costat del peu esquerre.
SIGUIN ELS BENVINGUTS!  SANDRINE I FRANCIS


La sardane, danse catalane par excellence, fait partie du patrimoine culturel de la Catalogne. Des écrits nous apprennent qu’elle existe sous sa forme actuelle depuis les alentours des années 1840.C’est une danse vivante, et donc toujours en évolution .Elle a connu au travers de l’histoire des fluctuations liées aux difficultés de chaque époque. L’on peut dire que la période actuelle connaît une grande et bénéfique effervescence .Peut-être sera-t-elle reconnue par l’Unesco, patrimoine de l’humanité. Cette danse est à ne pas confondre avec le folklore catalan, qui est une autre très grande activité, mais qui touche plus directement à l’histoire, aux traditions, et aux légendes de ce pays. La langue catalane est forcément utilisée pour mener les rondes.
 
Règles de base et de bienséance de la sardane.
1 .Avant d’entrer dans une ronde, s’interroger sur le niveau de celle-ci.
2. N’entrez pas dans une ronde pendant les sauts.
3. Demandez l’entrée dans la ronde de l’extérieur et attendez qu’elle s’ouvre.
4. Ne pas occuper le centre d’une ronde pendant les courts.
5. Ne pas entrer dans une ronde qui manifestement s’entraine pour un concours, une exhibition…
6. Localisez et soyez attentifs aux ordres du meneur.
7. N’entrez pas seule dans une ronde formée de couples.
8. Ne changez pas de place dans la ronde.
9. Evitez les exhibitions solitaires.
10. Ne pas couper à la droite d’un cavalier.
11. Après le flabiol, la sardane se commence toujours avec la jambe gauche.
 
LES BASES DE LA SARDANE
PAS COURTS (bras baissés)
1. Pointe gauche (on revient)
CANVI
2. Pointe droite (on revient)
CANVI
3. Pointe gauche (on revient)
CANVI  etc.
CANVI sur 1 temps (on soulève le talon) Piétinement.
-1-  1-droit   2- gauche  3-droite
-2-  1-gauche  2-droit  3-gauche
Entre le 2 et le 3ème temps, on croise le pied par-dessus.(Si c’est trop difficile ,on ne croise pas).
PAS LONGS (bras levés). 
-1-       
1 –pointe gauche
2-pointe droite
3-pointe gauche
CANVI                                       Ensuite            -2-
1-pointe droite
2-pointe gauche
3-pointe droite
CANVI           Reprendre-1- etc.
DOSOS, pas de transition qui permettent au meneur de respecter les règles de la sardane. Les bras restent en l’air.
TRES/ARRET transitoire ou final de la sardane.      
TRES à gauche
1-Pointé gauche.
2-Pointé droit. On croise.
3-Le pied gauche se place à coté du pied droit.
TRES à droite
1-Pointé droit.
2-Pointé gauche. On croise.
3-Le pied droit se place à coté du pied gauche.
SOYEZ LES BIENVENUS !       SANDRINE ET FRANCIS.

 

 

Es pot telecarregar la lletra al format Word: BaixadaBaixada