Proa del llagut

 

Proa d'un llagut en construcció

 

Llaguts de vela llatina

 

   
Pal i guindaressa de llagut Pal, car i pena/
   
Proa i garde cap Ralinga
   
Trosse Construcció del llagut