Joan Gómez, jubilat octogenari, passa llargues hores al seu garatge transformat en minidrassana per lliurar a la seva passió = realitzar esplèndides maquetes de barques catalanes amb materials de recuperació. Amb una paciència ínfima, una precisió d'orfebre i una mestria perfecta de les tècniques de construcció, Joan selecciona, talla, poleix, tosqueja i ajunta la fusta de caixes per fer reviure llagut, mitjanes i xabecs sublimats per l'amor del treball ben fet i la fervor de les seves arrels catalanes.

 


Jean Gomez, retraité octogénaire, passe de longues heures dans son garage transformé en mini chantier naval pour se livrer à sa passion = réaliser de splendides maquettes de barques catalanes avec des matériaux de récupération. Avec une patience infime, une précision d’orfèvre et une maitrise parfaite des techniques de la construction, Jean sélectionne, découpe, rabote, ponce et assemble le bois de cagettes pour faire revivre « llagut », « mitjanes » et « xabecs » sublimés par l’amour du travail bien fait et la ferveur de ses racines catalanes.