Els carallots d'Ayguatébia
A cop d'anar al molí
I deixeran un matí
Mitja cùa de ratolí !

 

Nostres cucuts de Ralleu
La redita que canteu
Amb la mateixa veu
Se sent, fins el coll de creu ! Sí !

 

Tornada

Calsats d'esclops, girem barret
Al primer cop, de carcanet.
Sem bons farçaïres, anem bossots,
Marxen de caïre y ben tossots ! Sí !

 

Les xinxoles de Sansa
Cinglantanes de cercar
Sol calen per s'escalfar
El reparó d'un sola !

 

Els papàs de Caudiès
Prenen frédor per un res
Per qué obren cada mes
La finestre un poc més ! Sí !

 

Tornada

 

Els oreilluts d'Oreilla
S'estimen sentir parlar
De roig del pla de vinyes
Que d'aigua de Molina !

 

Els eixurits de Talau
Si no baixa aigua el nauc
Diuen qu'es un gros grapau
Que tenca d'un torn de clau ! Si !

 

Tornada

 

Es pot telecarregar la lletra al format Word: Baixada Baixada

 

 

Al menu cançons