Texte alternatif

1. El ball de la civada, jo us el cantaré; (bis)
el pare, quan la fangava, feia així, feia així;
se'n dava un truc al pit i se'n girava així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada,
treballem, treballem, que la civada guanyarem.

2. El ball de la civada, jo us el cantaré; (bis)
el pare, quan la llaurava, feia així, feia així;
se'n dava un truc al pit i se'n girava així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada,
treballem, treballem, que la civada guanyarem.

3. El ball de la civada, jo us el cantaré; (bis)
el pare, quan la sembrava, feia així, feia així;
se'n dava un truc al pit i se'n girava així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada,
treballem, treballem, que la civada guanyarem.

4. El ball de la civada, jo us el cantaré; (bis)
el pare, quan la segava, feia així, feia així;
se'n dava un truc al pit i se'n girava així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada,
treballem, treballem, que la civada guanyarem.

5. El ball de la civada jo us el cantaré, (bis)
El pare quan la molia feia així, feia així,
se'n daba un truc al pit i se'n giraba així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada
treballem, treballem, que la civada guanyarem.

6. El ball de la civada jo us el cantaré.(bis)
El pare quan la menjava feia així, feia així,
se'n daba un truc al pit i se'n giraba així.
Treballem, treballem, que la civada, que la civada
treballem, treballem, que la civada guanyarem

 

Al menu cançons